Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó

Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó trở thành vật mang điện tích dương. Thanh kim loại khi đó ở vào tình trạng nào trong các tình trạng sau?    


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Mất bớt electrôn.

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập lớp 8 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn