Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một thấu kính mỏng, phẳng – lồi, làm bằng thuỷ tinh chiết su

Một thấu kính mỏng, phẳng – lồi, làm bằng thuỷ tinh chiết su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một thấu kính mỏng, phẳng – lồi, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí, biết độ tụ của kính là D = + 5 (đp). Bán kính mặt cầu lồi của thấu kính là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn