Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một thoả thuận của hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật là

Một thoả thuận của hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một thoả thuận của hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn