Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một tia sáng khi đi qua lăng kính ló ra chỉ 1 màu duy nhất k

Một tia sáng khi đi qua lăng kính ló ra chỉ 1 màu duy nhất k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một tia sáng khi đi qua lăng kính ló ra chỉ 1 màu duy nhất không phải là màu trắng thì đó là:

   


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn