Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một tia sáng ló ra khỏi lăng kính chỉ có một màu không

Một tia sáng ló ra khỏi lăng kính chỉ có một màu không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một tia sáng ló ra khỏi lăng kính chỉ có một màu không phải màu trắng, thì đó là ánh sáng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu xác định và không bị tán sắc mà chỉ bị lệch khi đi qua lăng kính.

Giải chi tiết:

Một tia sáng ló ra khỏi lăng kính chỉ có một màu không phải màu trắng thì đó là ánh sáng đơn sắc.

Chọn A.

Ý kiến của bạn