Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một trong những điều kiện quan trọng nhất để quần thể t

Một trong những điều kiện quan trọng nhất để quần thể t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những điều kiện quan trọng nhất để quần thể từ chưa cân bằng di truyền chuyển thành quần thể cân bằng di truyền là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Điều kiện quan trọng nhất để quần thể từ chưa cân bằng di truyền chuyển thành quần thể cân bằng di truyền là quần thể giao phối tự do.

Chọn C

Ý kiến của bạn