Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một trong những nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến

Một trong những nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 60.

Giải chi tiết:

Một trong những nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là nhu cầu cao về vàng bạc, hương liệu, thị trường.

Chọn: C

Ý kiến của bạn