Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một trong những phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt N

Một trong những phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là phong trào Hội kín ở Nam Kì, đây thực chất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 151.

Giải chi tiết:

Một trong những phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là phong trào Hội kín ở Nam Kì, đây thực chất là phong trào đấu tranh của nông dân – những người bị đè nén đến cùng cực đã vùng lên quyết liệt.

Ý kiến của bạn