Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một trong những quyết định của Hội nghị Ianta là: 

Một trong những quyết định của Hội nghị Ianta là: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những quyết định của Hội nghị Ianta là: 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 5)

Những quyết định của Hội nghị Ianta bao gồm:

-       Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xí Đức, Liên Xô sẽ tham gia chống Nhật ở Châu Á.

-       Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

-       Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn