Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một trong những vai trò của thành thị Tây Âu trung đại

Một trong những vai trò của thành thị Tây Âu trung đại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những vai trò của thành thị Tây Âu trung đại là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 59.

Giải chi tiết:

Một trong những vai trò của thành thị Tây Âu trung đại là góp phần phá vỡ nền tự nhiên của lãnh địa.

Chọn: B

Ý kiến của bạn