Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một tụ điện có điện dung C = 6mu F được mắc vào nguồn đ

Một tụ điện có điện dung C = 6mu F được mắc vào nguồn đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một tụ điện có điện dung (C = 6,,mu F) được mắc vào nguồn điện (100,,left( V right)). Năng lượng điện trường dự trữ bên trong tụ điện


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Năng lượng điện trường của tụ điện: (W = frac{{C{U^2}}}{2})

Giải chi tiết:

Năng lượng điện trường dự trữ trong tụ điện là:

(W = frac{{C{U^2}}}{2} = frac{{{{6.10}^{ - 6}}{{.100}^2}}}{2} = 0,03,,left( J right) = 30,,left( {mJ} right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn