Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa, khi hợp lực t

Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa, khi hợp lực t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa, khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 0,8 N thì vật đạt tốc độ 0,6 m/s. Khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 0.5sqrt{2} N thì tốc độ của vật là 0.5sqrt{2} m/s. Cơ năng của vật là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn