Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật có khối lượng 1kg có thế năng trọng trường là 2

Một vật có khối lượng 1kg có thế năng trọng trường là 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật có khối lượng (1kg), có thế năng trọng trường là (20J). (Lấy (g = 10m/{s^2})). Khi đó vật có độ cao là bao nhiêu:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính thế năng trọng trường: ({W_t} = mgh)

Giải chi tiết:

Ta có: ({W_t} = mgh Rightarrow h = dfrac{{{W_t}}}{{mg}} = dfrac{{20}}{{1.10}} = 2m)

Chọn D.

Ý kiến của bạn