Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật đang chuyển động có thể không có:        

Một vật đang chuyển động có thể không có:        

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật đang chuyển động có thể không có:

       


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các đại lượng động lượng, động năng và cơ năng đều phụ thuộc vào vận tốc nên khi chuyển động, vật đều có động lượng, động năng và cơ năng nhưng vật có thể không có thế năng do cách ta chọn gốc thế năng.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn