Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v Muốn vật c

Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v Muốn vật c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc (v). Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc (v). Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực cùng phương cùng chiều với vận tốc

Chọn A.

Ý kiến của bạn