Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật đang chuyển động với vận tốc  36kmh tài xế tắt

Một vật đang chuyển động với vận tốc  36kmh tài xế tắt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật đang chuyển động với vận tốc  (36km/h,) tài xế tắt máy và hãm phanh xe chuyển động chậm dần đều sau  (50m)  nữa thì dừng lại. Quãng đường xe đi được trong  (4s)  kể từ lúc bắt đầu hãm phanh là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Vận dụng biểu thức độc lập:  ({v^2} - v_0^2 = 2{rm{as}})


+ Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng biến đổi đều:  (s = {v_0}t + dfrac{1}{2}a{t^2})


+ Thay  (t)  vào phương trình chuyển động

Giải chi tiết:

Gia tốc của chuyển động:

(a = dfrac{{{v^2} - v_0^2}}{{2s}} = dfrac{{{0^2} - {{10}^2}}}{{2.50}} =  - 1m/{s^2})

Quãng đường mà xe đi được trong  (4s)  kể từ lúc hãm phanh là:

(s = {v_0}t + dfrac{1}{2}a{t^2} = 10.4 + dfrac{1}{2}( - 1){.4^2} = 32m)

Chọn B.

Ý kiến của bạn