Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ10 cm. Khi v

Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ10 cm. Khi v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm, tốc độ của nó bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn