Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa có chu kì là T Tại thời điểm

Một vật dao động điều hòa có chu kì là T Tại thời điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa có chu kì là (T.) Tại thời điểm (t = 0,) vật qua vị trí cân bằng. Thời điểm đầu tiên vận tốc của vật bằng không là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận tốc của vật bằng 0 khi vật qua vị trí biên.

Giải chi tiết:

Tại t = 0 vật ở VTCB.

Vật có vận tốc bằng 0 khi vật qua vị trí biên.

Biểu diễn trên VTLG ta có:

Từ VTLG ta thấy thời điểm đầu tiên vật có vận tốc bằng 0 là: (t = dfrac{T}{4})

Chọn C.

Ý kiến của bạn