Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(5πt - π/3

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(5πt - π/3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(5πt - π/3) cm; thời gian t tính bằng giây. Chu kì dao động của vật bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chu kì dao động của vật là:

     

       Chọn đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn