Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10t – π/3

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10t – π/3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10t – π/3) (cm). Chiều dài quỹ đạo chuyển động của con lắc là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chiều dài quỹ đạo là L = 2A = 8cm 

= > Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn