Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(2πt + π/3

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(2πt + π/3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(2πt + π/3)(cm). Pha dao động là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn