Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ).

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ).

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn