Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa phải mất 02 s để đi từ điểm c

Một vật dao động điều hòa phải mất 02 s để đi từ điểm c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa phải mất (0,2 s) để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng không, hai điểm ấy cách nhau (6cm.) Phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vật dao động điều hòa có vận tốc bằng không tại các biên. Thời gian để vật đi từ biên âm đến biên dương hoặc ngược lại là nửa chu kì, quãng đường đi được là (2A.)


Quãng đường vật đi được trong một chu kì là (4A.)

Giải chi tiết:

Vật dao động điều hòa có vận tốc bằng không tại các biên. Thời gian để vật đi từ biên âm đến biên dương hoặc ngược lại là nửa chu kì, quãng đường đi được là (2A.)

Theo đề bài ra vật có chu kì (T = 0,4 s) và biên độ (A = 3 cm.)

Quãng đường vật đi được trong một chu kì là (4A = 12 cm.)

Vận tốc cực đại là (v = dfrac{{2pi }}{T}A = dfrac{{2pi }}{{0,4}}.0,03 = 0,15pi left( {m/s} right))

Tốc độ trung bình trong một chu kì là (v = dfrac{S}{T} = dfrac{{0,12}}{{0,4}} = 0,{3_{}}m/s)

Vậy phát biểu sai là B.

Chọn B.

Ý kiến của bạn