Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm).

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm).

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm). Tốc độ cực đại của vật băng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

vmax = ωA = 5π cm/s

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn