Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa theo phương trình (x = 5cos lef

Một vật dao động điều hòa theo phương trình (x = 5cos lef

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa theo phương trình (x = 5cos left( {6pi t + {pi  over 4}} right)cm) (t tính bằng s). Vật qua vị trí x = 2,5cm lần thứ 2015 vào thời điểm

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Phương pháp: Lí thuyết về dao động điều hoà

Tại thời điểm ban đầu vật có li độ 2,5(sqrt 2 ) do đó trong chu kỳ đầu tiên và các chu kỳ tiếp theo vật đi qua vị trí 2,5cm 2 lần.

Vậy để vật đi qua vị trí 2,5 với 2015 thì vật phải thực hiện 1007T +(1/24)T = ({{24169} over {72}}s)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn