Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài L, chu kỳ T. Q

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài L, chu kỳ T. Q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài L, chu kỳ T. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 5T/4 là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quỹ đạo dao động L = 2A

Mặt khác 5T/4 = T + T/2  => Smax = 4A + A = 2L + L/ = (2+1/)L.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn