Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 10cm với tầ

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 10cm với tầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 10cm với tần số 20Hz. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quĩ đạo. Phương trình dao động của vật là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn