Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa trên một đoạn thẳng dài 16 cm với

Một vật dao động điều hòa trên một đoạn thẳng dài 16 cm với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa trên một đoạn thẳng dài 16 cm với tần số f = 2 Hz. Khi vật cách vị trí cân bằng 4,8 cm thì tốc độ của vật bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn