Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Gọi

 Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Gọi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Gọi t_{1} và t_{2} lần lượt là khoảng thời gian ngắn nhất và dài nhất vật đi được quãng đường bằng biên độ. Tỉ số t_{1}/t_{2} bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn