Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực h

Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

Phương pháp: T = t/N với N là số dao động thực hiện trong thời gian t

T = 60/30 = 2s

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn