Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế nă

Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế nă

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tại vị trí vật có li độ 5 cm, tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là

                                                                                             


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Năng lượng dao động điều hòa của vật là W = 0,5kA2

Tại x = 5cm, tỉ số Wt/Wđ = Wt/(W – Wđ) = x2/(A2 – x2) = 1/3

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn