Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 12 cm và chu kì T

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 12 cm và chu kì T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 12 cm và chu kì T = 0,45 s. Quãng đường dài nhất vật đi được trong thời gian 1,2 s bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn