Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 12cm và chu kì T =

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 12cm và chu kì T =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 12cm và chu kì T = 0,4 (s). Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong khoảng thời gian ∆t = 1/15 (s) là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

∆t = 1/15 (s) =  T/6 =>   Smax = A =>  vmax = S/t = 12.15/1 = 180 cm/s. =>  Đáp án  A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn