Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm, khi vật có l

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm, khi vật có l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm, khi vật có li độ 2,5cm thì tốc độ của vật là    5sqrt{3}cm/s. Hãy xác định vận tốc cực đại của dao động?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn