Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một vật dao động điều hòa với biên độ  A = 5cm, biết khoảng

Một vật dao động điều hòa với biên độ  A = 5cm, biết khoảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với biên độ  A = 5cm, biết khoảng thời gian  ngắn nhất để vật đi được quảng đường 25 cm là 7/3 s . Độ lớn gia tốc  của khi đi qua vi tri có động năng bằng ba lần thế năng là        


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn