Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm; tần số góc ω

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm; tần số góc ω

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm; tần số góc ω = 4π rad/s. Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong thời gian 1/6(s) là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn