Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 8 cm. Tại thời điể

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 8 cm. Tại thời điể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 8 cm. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ x = -4 cm và đang đi theo chiều âm của trục Ox. Pha ban đầu của dao động bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn