Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa với biên độ A=12cm và chu kì T=0,4

Một vật dao động điều hòa với biên độ A=12cm và chu kì T=0,4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với biên độ A=12cm và chu kì T=0,4s. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong khoảng thời gian 1/15s  là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Phương pháp : Áp dụng công thức tính tốc độ trung bình

 (Delta t = {1 over {15}} = {T over 6})

Để tốc độ trung bình lớn nhất thì quãng đường đi được lớn nhất và bằng A = 12cm.

 ({v_{tb}} = {{12} over {1/15}} = 180cm/s)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn