Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2s, biên độ bằng 5cm. T

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2s, biên độ bằng 5cm. T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2s, biên độ bằng 5cm. Tính vận tốc trung bình của vật trong một chu kỳ:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn