Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao đọng điều hòa với phương trình x=5cos(πt+π/3) (c

Một vật dao đọng điều hòa với phương trình x=5cos(πt+π/3) (c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao đọng điều hòa với phương trình x=5cos(πt+π/3) (cm) .Thời gian tính từ khi vật bắt đầu dao động đến khi vật đi được quãng đường 2015 cm là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

S=2015cm=200cm+15cm =100.20cm+15cm

Vẽ trên vòng trong ta có góc quét

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn