Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ gi

Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần xấp xỉ bằng

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sau 1 chu kỳ có biên độ A’=0,97A=> % năng lượng bị giảm = % =>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn