Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm l

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về dao động tắt dần

Dao động tắt dần có biên độ và cơ năng giảm dần theo thời gian

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn