Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một vật dao động tuần hoàn cứ mỗi ngày thực hiện được 43200

Một vật dao động tuần hoàn cứ mỗi ngày thực hiện được 43200

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động tuần hoàn cứ mỗi ngày thực hiện được 43200 dao động toàn phần. Chu kì dao động của vật là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn