Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động với phương trình x = 4cos(ωt - 2π/3) (cm).

Một vật dao động với phương trình x = 4cos(ωt - 2π/3) (cm).

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động với phương trình x = 4cos(ωt - 2π/3) (cm). Trong giây đầu tiên vật đi được quãng đường là 6cm. Trong giây thứ 2013 vật đi được quãng đường là?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chu kì dao dao động: .

Sau 2012 s thì vật có pha dao động −2π/3 rad.

Sau 1,0 s nữa vật đi được: S = 2 + 4 = 6 cm.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn