Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương có phương

Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương có phương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương có phương trình dao động với các phương trình là: x= 2sqrt{3} cos (2pit + frac{pi }{3}) cm, x= 4cos (2pit + frac{pi }{6}) cm và 
x3 = 8cos(2pit - frac{pi }{2}) cm. Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động lần lượt là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

12cm/s và - rad

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn