Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều

Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là dpi{100} small x_{1}=A_{1}cos(omega t) và dpi{100} small x_{2}=A_{2}cos(omega t+frac{pi }{2}) . Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn