Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12 cm. Dao động này có biên độ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn