Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát bi

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát bi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quỹ đạo của vật là 1 đoạn thẳng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn