Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình:

Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình: x=4sqrt{2}cos10pi t (cm). Tại thời điểm t1, vật có li độ  x=2sqrt{2}  và đang giảm. Tại thời điểm t = t1 + 1/30 s, vật có li độ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là  C

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn