Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật nhỏ dao động theo phương trình hàm sin  x = 5sin(ωt

Một vật nhỏ dao động theo phương trình hàm sin  x = 5sin(ωt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật nhỏ dao động theo phương trình hàm sin  x = 5sin(ωt + 0,5π) cm. Pha ban đầu của dao động là (lấy theo hàm sin):


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là D

Theo hàm sin: Pha ban đầu 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn